Reklama

§1 Definicje

 1. Podmiot odpowiedzialny - oznacza firmę 2DEV mieszczącą się w Toruniu pod adresem Podchorążych 13D/2, NIP: 8792430096, REGON: 340706283
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument
 3. TFM, Total Football Manager – oznacza grę internetową udostępnioną online w sieci Internet przez Podmiot odpowiedzialny umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Podmiot odpowiedzialny
 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z gry Total Football Manager
 5. Moderator – Użytkownik posiadający dodatkowe uprawnienia, zajmujący się pilnowaniem przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników
 6. Kontrahent – podmiot współpracujący z Podmiot odpowiedzialny


§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania z gry Total Football Manager oraz zakres odpowiedzialności Podmiot odpowiedzialny
 2. Poprzez fakt korzystania z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania


§3 Warunki techniczne

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  a) Odpowiedni sprzęt (hardware)
  b) Połączenie z siecią Internet
  c) Przeglądarkę Internetową

 2. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo, że do pełnej funkcjonalności gry Total Football Manager niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Flash oraz cookies.
 3. Gra Total Football Manager zoptymalizowana jest pod przeglądarki desktopowe
 4. Korzystanie z Total Football Manager na urządzeniach mobilnych wykonywane jest na odpowiedzialność Użytkownika
 5. Niektóre funkcjonalności Total Football Manager na urządzeniach mobilnych mogą działać nieprawidłowo, za powstałe na skutek tego nieoczekiwane szkody Podmiot odpowiedzialny nie ponosi odpowiedzialności
 6. Podmiot odpowiedzialny w ramach swoich możliwości technicznych operacyjnych zapewnia dostęp do Total Football Manager przez średnio 98% dni w roku, nie uwzględnia się w tym okresów, w których korzystanie z gier online oraz innych usług zostanie przerwane z przyczyn technicznych lub z konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych, za które zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Podmiot odpowiedzialny nie będzie ponosiła odpowiedzialności
 7. Total Football Manager będzie na bieżąco udoskonalany oraz aktualizowany, dzięki czemu Użytkownik będzie posiadał zawsze aktualną wersję oprogramowania


§4 Użytkowanie oprogramowania

 1. Warunkiem użytkowania przez Użytkownika aplikacji Total Football Manager jest posiadanie konta Użytkownika
 2. W celu utworzenia konta Użytkownika wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane:
  a) Imię oraz nazwisko
  b) Hasło
  c) Adres e-mail
  d) Narodowość
  e) Płeć

 3. W celu ochrony formularza przed botami internetowymi wymagane jest także wypełnienie pola zawierającego kod weryfikujący
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z niektórych funkcjonalności Total Football Manager w sposób anonimowy
 5. Użytkownik loguje się w Total Football Manager za pomocą adresu e-mail oraz hasła podanych podczas rejestracji
 6. Użytkownik może założyć tylko jedno konto Użytkownika przypisane do jednego adresu e-mail


§5 Prawa i obowiązku użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania gry Total Football Manager w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej
 2. Publikowanie treści możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się do gry Total Football Manager
 3. Zakazane jest wykorzystywanie TFM w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami
 4. Zakazane jest ogólnodostępne publikowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami
 6. Publikowanie zwrotów lub określeń powszechnie uznawane za wulgarne lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu będą uznawane za łamanie regulaminu i mogą skutkować konsekwencjami zgodnymi z obowiązującym prawem w kraju, z którego pochodzi Użytkownik
 7. Usługi społecznościowe dostępne w TFM mają za zadanie przekazywanie informacji innym użytkownikom
 8. Dostępne usługi społecznościowe dostępne w TFM to:
  a) Tablica wiadomości – pozwalająca na publikowanie treści w formie czystego tekstu oraz publikowanie odnośników do serwisów zewnętrznych lub plików graficznych za pomocą osadzanych linków URL
  b) Komentarze wpisów – umożliwiają publikowanie treści przypisanych do konkretnych wpisów na tablicy wiadomości
  c) Wiadomości prywatne – służące do wysyłania wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami
  d) Członkostwo w fanklubie – umożliwia zostanie przez Użytkownika fanem wybranej drużyny
  e) Wysyłanie zaproszeń meczowych – Użytkownik ma prawo do zaproszenia każdego innego Użytkownika na mecz towarzyski lub ligowy, jeśli znajdują się w tej samej fazie rozgrywek

 9. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do usuwania treści działających na szkodę innych osób lub podmiotów gospodarczych
 10. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do wyciągania konsekwencji w przypadku Użytkowników działających niezgodnie z zasadami obowiązującymi w Regulaminie oraz z ogólnymi zasadami moralnymi
  a) W przypadku zweryfikowania przez Moderatora lub Podmiot odpowiedzialny nieodpowiednich treści do Użytkownika wysyłane jest ostrzeżenie oraz odpowiedni komunikat informacyjny
  b) W przypadku niezastosowania się Użytkownika do zaleceń Moderatora lub Podmiot odpowiedzialny może nastąpić blokada konta użytkownika
  c) Notoryczne łamanie regulaminu przez Użytkownika może skutkować trwałym usunięciem konta Użytkownika oraz automatyczną rezygnacją z prowadzonego klubu
   
 11. Walutą obowiązującą w Total Football Manager złote monety (wirtualna waluta). Są to punkty, które gracz może doładować sobie wg. swojego uznania poprzez e-płatności
 12. Wirtualne monety mogą być także przyznawane w ramach turniejów oraz nagród w postaci aktywności użytkownika w grze
 13. Nie ma możliwości zwrotu wirtualnej waluty w formie realnej waluty


§6 Świadczone usługi i ich cena

 1. Podmiot odpowiedzialny w ramach prowadzonej gry Total Football Manager świadczy odpłatne usługi w zakresie sprzedaży przedmiotów za pomocą wirtualnego sklepu
 2. Total Football Manager jest obsługiwany przez system płatności elektronicznych platnosci24.pl, których regulamin znajduje się pod adresem Operatora i jest dostępny pod adresem platnosci24.pl
 3. Dostępne formy płatności to szybki przelew oraz SMS
 4. Usługa SMS działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów
 5. Wirtualny sklep Total Football Manager umożliwia dokonywanie płatności SMS w kwotach netto 1 zł, 2 zł, 5 zł, 9 zł, 19 zł oraz 25 zł 


§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w Total Football Manager układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej
 2. Total Football Manager może zawierać znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne
 3. Korzystanie z treści udostępnianych w Total Football Manager nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych
 4. Użytkownik może korzystać z zawartych w Total Football Manager treści jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie obowiązującymi przepisami
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Total Football Manager w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiot odpowiedzialny poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 6. Użytkownicy udostępniający w Total Football Manager treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści, Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia w Total Football Manager treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów
 7. Użytkownicy w Total Football Manager treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Podmiot odpowiedzialny niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku
 8. Nazwy klubów piłkarskich, piłkarzy oraz pracowników jak także wirtualnych sponsorów udostępnionych w momencie pierwszego uruchomienia Total Football Manager są danymi w 100% wygenerowanymi danymi nie mające oparcia o prawdziwe dane osobowe lub autorskie
 9. Wszystkie nazwy klubów oraz piłkarzy mogą zostać zmodyfikowane przez Użytkownika


§8 Usługi dodatkowe

 1. Podmiot odpowiedzialny udostępnia Użytkownikom usługi dodatkowe w formie:
  a) Wirtualnego sklepu
  b) Interaktywnych usług

 2. Wirtualny sklep przeznaczony jest do uaktywnienia wybranych przez Użytkownika usług dodatkowych
 3. W celu korzystania z wirtualnego sklepu niezbędne jest posiadanie wirtualnej waluty
 4. Wirtualną walutę można nabyć wykupując usługę zgodną z aktualnym cennikiem dostępnym w strefie szybkich płatności
 5. Wirtualna waluta jest przeliczana zgodnie z obowiązującymi pakietami
 6. Wirtualny sklep pozwala na korzystanie z usług, tzw. przedmiotów na dwa sposoby:
  a) Czasowy – pozwala na wykorzystanie usługi w określonym przedziale czasowym zgodnym z opisem przedmiotu
  b) Natychmiastowy – pozwala na wykorzystanie usługi z chwili jej uruchomienia i akceptacji

 7. Przedmioty czasowe nabyte w wirtualnym sklepie, a które uległy przedawnieniu zostają automatycznie usunięte z listy Użytkownika
 8. Wykorzystany przedmiot nabyty w wirtualnym sklepie automatycznie zostaje usunięty z listy Użytkownika


§9 Ochrona prywatności

 1. Podmiot odpowiedzialny gwarantuje Użytkownikom Total Football Manager prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą
 2. Podmiot odpowiedzialny w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników
 3. Podmiot odpowiedzialny umożliwia przeglądanie niektórych treści w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem Total Football Manager wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnego formularza rejestracyjnego
 4. Podmiot odpowiedzialny, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Podmiot odpowiedzialny gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z infrastrukturą techniczną Podmiot odpowiedzialny, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie TFM oraz utrzymywanie bezpieczeństwa innych Użytkowników
 5. Dane Użytkowników Total Football Manager wykorzystuje się w następujących celach: publikowanie avataru, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Total Football Manager oraz Podmiot odpowiedzialny, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych
 6. W ramach świadczenia niektórych Usług Podmiot odpowiedzialny zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi
 7. Podmiot odpowiedzialny gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku


§10 Ochrona danych osobowych

 1. Podmiot odpowiedzialny zastrzega, że dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem oraz nie będą udostępniane osobom trzecim
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Podmiot odpowiedzialny, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o usunięcie konta w Total Football Manager
 4. Podmiot odpowiedzialny zastrzega, że w przypadku zgłaszania Podmiot odpowiedzialny problemów związanych z korzystaniem z gry Total Football Manager Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Podmiot odpowiedzialny do przechowywania kopii takiej korespondencji
 5. Każdy użytkownik ma prawo do skasowania swojego konta z gry, wiąże się to koniecznością wysłania oficjalnej informacji do administracji Total Football Manager, kasowanie konta nie oznacza jednak wykasowanie danych użytkownika z bazy danych lecz ich trwałe ukrycie. Ze względu na strukturę systemu bazy danych niemożliwe jest usuwanie danych powiązanych ze sobą. Konto zostaje wyłączone, wszelki dostęp zostaje zablokowany a prowadzona drużyna zostaje odłączona od użytkownika (nie zostaje ona usunięta, a zawodnicy oraz pracownicy nadal znajdują się w jej szeregach). Użytkownik nie ma już w tym momencie dostępu do Total Football Manager poprzez dotychczasowe dane logowania. Wyłączone konta wiąże się także z utratą złotych monet, których użytkownik był w posiadaniu 


§11 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony
 2. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w strukturze Total Football Manager
 3. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Total Football Manager po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację
Copyright © 2014 by 2DEV (0.926 sec)
Polski, więcej...